Oferta Technologiczna

Nasze rozwiązania proponujemy dla następujących typów projektów:

 

Kogeneracja:

Zastąpienie ciepłowni miejskich wyposażonych w wodne kotły węglowe – proponujemy układy wytwórcze (zazwyczaj silniki gazowe) produkujące w skojarzeniu ciepło i energię elektryczną; zastępują one w znacznym stopniu produkcję samego ciepła na kotłach, nawet do 80%; redukujemy w ten sposób emisje związane ze spalaniem węgla i unikamy kosztownych modernizacji koniecznych dla dostosowania kotłów węglowych do nowych wymogów środowiskowych.

Małe instalacje kogeneracyjne i trigeneracyjne – nasze projekty opieramy na gazowych agregatach silnikowych o mocy 0,5 – 3 MWe wykorzystując ciepło odpadowe dla potrzeb grzewczych (para technologiczna, lub centralne ogrzewanie) oraz chłodniczych naszych klientów. Celem nowych instalacji jest pełne pokrycie potrzeb energetycznych klienta po niższym koszcie od dotychczasowego.

Elektrociepłownie biomasowe – budowa nowych bloków energetycznych w zaawansowanych technologiach 10-30 MWe wykorzystujących jako paliwo biomasę pochodzenia rolnego i leśnego.

 

OZE:

Zgodnie z projektowanym system wsparcia i wzorem innych krajów na świecie fotowoltaika ma szansę rozwijać się w Polsce w kilku kategoriach projektów. Aktualnie koncentrujemy się na dwóch kategoriach:

  • Projekty farm PV na gruncie o mocy około 1 MW
  • Instalacje na dachach odbiorców końcowych instytucjonalnych (obiekty przemysłowo-usługowe) o mocy min. 100 kW

Dodaj komentarz