Polski Rynek Energii

Kogeneracja:

W Polsce trwa dyskusja o opłacalności inwestycji energetycznych, wyborze technologii, skali i paliwa. W naszej ocenie regulacje dotyczące ochrony środowiska (gł. Dyrektywy ETS i IED) będą silnie działać na korzyść technologii o wysokiej sprawności i niskich emisjach. Równocześnie będzie rosło zainteresowanie odbiorców posiadaniem własnych źródeł energii elektrycznej i ciepła.

Niemal wszystkie miejskie systemy ciepłownicze wymagają inwestycji modernizacyjnych lub zastąpienia istniejących urządzeń nową technologią niskoemisyjną. Tam, gdzie ciepło wytwarzane jest w kotłach wodnych, szansą na ich unowocześnienie i poprawę rentowności jest zastosowanie kogeneracji.

Spodziewamy się, że będzie rosło również zainteresowanie budową dedykowanych instalacji kogeneracyjnych i trigeneracyjnych w przedziale mocy 0,5-5 MW dla odbiorców o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i ciepło. Przechodząc na kogenerację, odbiorcy w tym segmencie będą mogli liczyć na znaczne ograniczenie kosztów energii i możliwość budowy na ich potrzeby nowoczesnych instalacji, również w modelu outsourcingu.

Taka możliwość otwiera się obecnie przed firmami działającymi w wielu branżach przemysłowych, szpitalach, obiektach rekreacyjnych, szklarniach, biurowcach, centrach handlowych. Oceniamy, że w ciągu kilku lat możliwe jest wybudowanie kilkudziesięciu, a nawet kilkuset takich obiektów w Polsce.

OZE:

Krajowy Plan Działań w odniesieniu do realizacji Dyrektywy o obowiązkowym udziale energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wymaga aby w 2020 r. udział tej energii w krajowej produkcji wyniósł 19,3%. Do 2020 r. konieczna będzie budowa źródeł odnawialnych produkujących dodatkowo 13 TWh. Szacujemy, że fotowoltaika ma szansę na pokrycie ok. 20% tego popytu.